Redovni sistematski pregledi predstavljaju osnovu preventivne medicine! Sa starenjem potreba za preventivnim pregledima dobija na značaju obzirom na porast učestalosti najčešćih oboljenja kao što su kardiovaskularne i maligne bolesti. Faktore koji utiču na nastanak navedenih oboljenja možemo podijeliti na “navike i stil života” i genetske faktore. Izbor pretraga u sklopu preventivnih pregleda zavisi od godina života, pola, te ranije pomenutih navika iz svakodnevnog života, profesionalne izloženosti određenim faktorima rizika i postojanja genetske predispozicije za određene bolesti.

Upravo zato, svaki pacijent zbog svojih specifičnosti, zahtijeva individualan izbor pregleda i dijagnostičkih testova zasnovanih na naučno dokazanim metodama i najboljoj medicinskog praksi. Sistematski pregled ima za cilj da uz najmanji stres za pacijenta i minimalan broj pregleda i analiza pruži najviše informacija o zdaravstenom stanju pojedinca. Prvi korak u planiranju sistematskih pregleda predstavlja konsultacija sa ljekarom kako bi se napravio individualan program ispitivanja posebno osmišljen za svakog pacijenta, prema njegovim potrebama, predispozicijama i željama.

Alivia S paket za žene - 120 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol, trigliceridi, AST, ALT, urin
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Pregled ginkekologa (PAPA i VS nalaz)
Ginekološki ultrazvuk
Konsultacije ljekara specijaliste

Alivia M paket za žene - 210 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, SE, GUK, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, AST, ALT, kreatinin, urin
Hormoni štitaste žlijezde (TSH, fT4)
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Pregled ginkekologa (PAPA i VS nalaz)
Ginekološki ultrazvuk
Ultrazvučni pregled dojki
Konsultacije ljekara specijaliste

Alivia COMPLETE paket za žene - 420 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, SE, GUK, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, AST, ALT, urea, kreatinin, urin, Fe, LDH, GGT
Hormoni štitaste žlijezde (TSH, fT4)
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Ultrazvučni pregled štitaste žlijezde
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu
Pregled ginkekologa (PAPA i VS nalaz)
Ginekološki ultrazvuk
Ultrazvučni pregled dojki
Dermatoskopija
Konsultacije ljekara specijaliste

Alivia S paket za muškarce - 130 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol,trigliceridi, AST, ALT, GGT, urin
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled prostate
Pregled neurologa specijaliste
Konsultacije ljekara specijaliste

Alivia M paket za muškarce - 190 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol,trigliceridi, AST, ALT, GGT, urin
PSA (prostata specifični antigen)
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Spirometrija
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled prostate
Konsultacije ljekara specijaliste

Alivia COMPLETE paket za muškarce - 480 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, GGT, urin
PSA (prostata specifični antigen)
Hormoni štitaste žlijezde (TSH, fT4)
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Pregled kardiologa
Ultrazvučni pregled srca
Ultrazvučni pregled abdomena i prostate
Ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata
Dermatoskopija
Pregled pulmologa
Ultrazvučni pregled štitaste žlijezde
Spirometrija - test plućne funkcije
Pregled neurologa specijaliste
Konsultacije ljekara specijaliste

POST-COVID pulmo - 150 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, GGT, urin
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Spirometrija - test plućne funkcije
Pregled pulmologa

POST-COVID pulmo + cardio - 280 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, GGT, urin
Serološko testiranje na ukupna antitijela ili IgG spike protein
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Ultrazvučni pregled srca
Pregled kardiologa
Spirometrija - test plućne funkcije
Pregled pulmologa

Štitna žlijezda COMPLETE paket - 210 KM

Opis usluga paketa
Laboratorijske analize: KKS, GUK, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT
Hormoni štitaste žlijezde (TSH, fT4)
EKG
Antropometrijsko merenje: tjelesna visina, težina, BMI - index tjelesne mase
Analiza sastava tjelesne mase (određivanja procenta masti, vode, koštane i mišićne mase po tjelesnim regijama)
Ultrazvučni pregled štitaste žlijezde
Konsultativni pregled spec. endokrinologa

Alivia S dijagnostički paket - 150 KM

Opis usluga paketa
Ultrazvuk štitaste žlijezde i mekih tkiva vrata
Ultrazvuk abdomena
Ultrazvuk male karlice

Alivia M dijagnostički paket - 200 KM

Opis usluga paketa
Ultrazvuk krvnih sudova vrata (TCCD)
Ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu
Color dopller abdominalne aorte

Alivia COMPLETE dijagnostički paket - 300 KM

Opis usluga paketa
Ultrazvuk štitaste žlijezde i mekih tkiva vrata
Ultrazvuk krvnih sudova vrata (TCCD)
Ultrazvuk abdomena i male karlice
Ultrazvučni pregled abdominalne aorte
Ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu
"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled