| DR SRĐAN MAVIJA, NEUROLOG

Card Image

Preventivna terapija migrene - prirodni preparati!

Sveukupni cilj antimigrenske terapije je postizanje 50% smanjenja broja glavobolja, njihovog intenziteta i dužine trajanja, te postizanje bolje funkcionalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.

Standardni farmakološki lijekovi za migrenu zajedno sa prirodnim i alternativnim pripravcima za glavobolje predstavljaju najbolju kombinaciju za liječenje migrene. Biljni preparati, nutrienti i alternativni pripravci djeluju komplementarno sa klasičnim antimigrenicima povećavajući njihovu učinkovitost i uspiješnost terapije.

Ovaj pristup postaje sve popularniji u terapiji glavobolja!

Alternativni lijekovi su indikovani kod pacijenata koji preferiraju prirodniji vid liječenja, pacijenti sa neželjenim efektima ili lošim odgovorom na klasične lijekove ili oni sa kontraindikacijama za određene antimigrenske preparate.

Postoji veliki broj različitih prirodnih preparata za prevenciju glavobolja.

Prilikom odabira nekog od ovih preparata potrebno je znati da oni predstavljaju samo dodatak, a ne zamjenu za standardne antimirenske lijekove, sa ciljem da smanje uticaj provocirajućih faktora na nastanak migrene i eventualno povećaju učinkovitost stanardnih antimigrenskih lijekova. Ukolilo Vam je preventivna terapija potrebna, prije započinjanja liječenja, razgovarajte sa Vašim ljekarom o motivaciji za liječenje, terapijskim opcijama, nejasnoćama, nedoumicama i željama.

Ipak, imajte na umu da većina biljnih preparata, suplemenata i drugih alternativnih pripravaka nije prošla isti rigorozni sistem provjere i dokazivanja kao klasični farmakološki antimigrenski lijekovi (ergotamini, triptani, antikonvulzivi, antidepresivi, CRGP antagonisti itd). Većina ovih preparata je registrovana kao dijetetski suplementi, a ne lijekovi, tako da nisi prošli kontrolu proizvodnje, provjeru efikasnosti i sigurnosti kao ostali antimigrenski lijekovi, te nemaju odobrenje Američke agencije za hranu lijekove (Food and Drug Administration) da se reklamiraju kao antimigrenici. Najveću zabrinutost budi činjenica da ne postoje standardizovani industrijski protokoli za prečišćavanje i ekstrakciju biljnih pripravaka, kao i mali broj subjekata u kliničkim studijama na kojima su ovi preparati testirani.

Zato oprez, prilikom odabira. Iako su nešto skuplji, najbolji izbor predstavljaju preparati velikih farmaceutskih kuća koji imaju provjeren kvalitet i ugled u proizvodnji farmaceutskih pripravaka.

Ovdje ćemo spomenuti 5 preparata za koje postoji najviše dokaza o njihovoj učinkovitosti:

PETADOLEX (Obični lopuh, ružičasti lopuh, repušina, ljekoviti lopuh, lat.: Petasites hybridus)

Ovo je zeljasta biljka iz porodice Asteraceae, udomaćena u Europi i Sjevernoj Aziji. Korjen biljke se smatra ljekovitim, sa svojstvima koja imaju antimigrensko dejstvo. Određene supstance izolovane iz biljke su potencijalno toksične, međutim Njemački zdravstveni organi su certifikovali i brendirali preparat Petadolex kao netoksičan, na osnovu rezultata dva velika klinička istraživanja, sa preko 450.000 učesnika. Doza od 150 mg dnevno, tokom 3 mjeseca, smatra se sigurnom.

MAJČINSKI VRATIĆ (povratić; Tanacetum parthenium)

Ovo je aromatična višegodišnja biljka iz porodice Asteraceae porijeklom iz brdovitih predjela Balkanskog poluotoka, odakle se raširila širom svijeta, pogotovo područjem s umjerenom klimom. Koristi se kao ljekovita biljka, prije svega za liječenje artritisa i migrene, ublažava bolne menstruacije i olakšava trudove. Trenutno ne postoje standardizovani i komercijalno dostupni preparati, prema tome nisu dostupne ni jasne preporuke oko doziranja i dužine upotrebe.

MAGNEZIJUM

Niski nivoi magnezijuma u mozgu migreničara dokazani su u nekoliko različitih studija, ipak ne postoje jasni dokazi o efikasnosti Mg u preventivnoj terapiji migrene. Dnevne doze od 400-600 mg, u dužim vremenskim intervalima, mogu dovesti do smanjenja učestalosti i/ili jačine migrenskih napada. Neželjeni efekti su blagi, uglavnom gastrointestinalni (dijareja).

RIBOFLAVIN

Hidrosolubilni vitamin (B2). Ne postoje sigurni dokazi o jasnoj efikasnosti, ipak postoji veliki broj naučnih publikacija koje govore u prilog jasnom trendu poboljšanja migrena, ukoliko se koristi u većim koncentracijama 400 mg/dnevno. Dugotrajna upotreba je sigurna, a najčešći neželjeni efekti su dijareja i žućkasta prebojenost urina.

KOENZIM Q10

Kao i riboflavin, neophodan je u energetskom metabolizmu ćelije. Do sada postoji samo jedna klinička studija koja je pokazala efikasnot doze od 300 mg, podijeljene u 3 dnevne doze. CoQ10 se dobro podnosi, te ima prihvatljivu dugoročnu sigurnost.


"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled