| SRĐAN MAVIJA

Card Image

Preventivna (profilaktička) terapija migrene ?

Ukoliko su vaši napadi migrene sve učestaliji, ukoliko imate onesposobljavajuće (izrazito jake i dugotrajne) napade migrene, ukoliko se napadi ponavljaju uprkos redovnom uzimanje propisane terapije, ukoliko su glavobolje skoro svakodnevne, pravi je trenutak da razmislite o preventivnoj/profilaktičkoj terapiji. Ova terapija, ima za cilj, da smanji učestalost Vaših napada, da smanji jačinu pojedinačnih napada i da Vašu terapiju za akutne napade učini efikasnijom.

Preventivna terapija migrene obuhvata određene nefarmaološke mjere kao i upotrebu lijekova. Primjeri nefarmakoloških mjera su redovna fizička aktivnost (posebno aerobni trenizni), izbjegavanje migrenskih „trigera“, redovan režim ishrane, kao i dovoljna količna sna.

Dok se akutni napadi migrene, najčešće liječe, upotrebom lijekova za prekidanje migrenskih napada (abortivna terapija napada), hronična migrena uvijek zahtjeva upotrebu i terapije za akutne napade kao i preventivne terapije, kako bi se postigao zadovoljavajući rezultat liječenja.

Ipak, prije nego se odličimo za specifičan oblik preventivne terapije, potrebno je razmotriti nekoliko stvari:

Potrebno je uzeti odgovarajuću dozu lijeka dovoljno dugo!

Mnogi pacijenti, po dolasku na pregled, prijavljuju neuspijeh „svih lijekova“ za migrenu koje su do sada probali, međutim, kada ih upitamo za određeni supstancu ispostavi se kako su lijek koristili u veoma maloj dozi, kraći period od potrebnog da se postigne terapijski efekat, te da su terapiju isključili zbog neželjenih efekata, nedovoljne efikasnosti ili oboje. Oralni preparati za prevenciju migrenskih glavobolja zahtijevaju, ponekad i duži, vremenski period kako bi počeli da ispoljavaju terapijski efekat, dok istovremeno liječenje je potrebno započeti veoma malim dozama lijeka, uz postepeno povećanje doze tokom nekoliko sedmica, kako bi se izbjegli ili minimalizirali neželjeni efekti terapije koji su relativno česti. Ovaj period može biti izuzetno težak za pacijente koji imaju svakodnevne ili skoro svakodnevne glavobolje. Trenutno ne postoji preventivna terapija, koja ima više od 50% šanse da postigne značajano kliničko poboljšanje i izuzeto je teško, za ljekara, da predvidi koliko će propisana terapija biti efikasna, kod određenog pacijenta. Tako da, vrlo često proces odabira „prave preventivne terapije“ se sastoji iz više pokušaja sa različitim lijekovima, za koje se zna da imaju efikasnost u prevenciji migrene, dok se ne pronađe terapija koja je odgovarajuća za svakog pacijenta.Ovaj process može biti frustrirajući kako za pacijenta tako i za ljekara.

Na vrijeme promijenite terapiju!

Ukoliko uzimate lijek za prevenciju migrene u odgovarajućoj dozi, dovoljno dugo a niste primjetili značajno smanjenje učestalosti glavobolja, onda je taj lijek pogrešan za Vas. Vrijeme je za zamjenu lijeka. Javite se Vašem ljekaru.

Liječite migrenske napade agresivno!

Agresivno liječenje akutnih migrenskih napada će smanjiti šansu da se glavobolja produži na naredne dane, ili da se napad ponovi sledećeg dana, te eventualno može pomoći u postizanju remisije Vaše hronične migrene u njenu raniju epizodičnu formu. Glavobolje promovišu glavobolje, stvaranjem začaranog kruga, koji je neophodno prekinuti kako bi se glavobolje počele javljati što rijeđe. Ukoliko pokušavate da smanjite broj napada migrene ili da obrnete proces „hronifikacije migrene“ doživljavanje jakih i dugotrajnih napada će poništiti taj rezultat. I zapamtite: liječite glavobolju rano!

Pazite na prekomjernu upotrebu analgetika!

Postoje čvrsti naučni dolazi da prekomjerna upotreba analgetika ili lijekova za akutni napad migrene (ergotamine, triptani…) dovodi do hronifikacije migrene, odnosno prestanak uzimanja velikih količina lijekova za migrenu može dovesti do kliničkog poboljšanja (smanjenja broja napada). Zapamtite: ograničiti upotrebu svih lijekova za bolove I lijekova namjenjenih prekidanju napada migrena na manje od 10 dana mjesečno.

Potreba za stalnim i neprekidnim korištenjem lijekova za prevenciju migrene vrlo je rijetka!

Većina pacijenata ne zahtijeva redovnu primjenu preventivne terapije u period dužem od 6-12 mjeseci. Cilj preventivne terapije je potpuni ili skoro potpuni prestanak glavobolja, bez pojave neželjenih efekata (ili sa minimalnim neželjenim efektima). Nakon 4-6 mjeseci stabilne remisije (bez glavobolja ili sa značajnim smanjenjem broja glavobolja u odnosu na početak terapije) moguće je započeti process postepenog smanjenja preventivne terapije sve do njenog potpunog isključenja, koje potom može da se održava mjesecima ili godinama, bez redovnog uzimanja preventivnih lijekova.


"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled