| SRĐAN MAVIJA

Card Image

Kako liječiti akutni napad migrene?

Ključ u efikasnom tretmanu akutnog napada migrene je rano prepoznavanje i rano liječenje! Najčešće, pacijenti odlažu rano započinjanje terapije migrenskog napada, kako bi se „uvjerili da li je zaista riječ o migreni.“ Nažalost, vrijeme proteklo u neodlučnosti omogućava da se migrena razvije u potpunosti kada terapija za prekidanje napada postaje značajno manje efikasna.

Imajte na umu sledeće dvije stvari:
1) većina pacijenata sa migrenom najčešće ima migrenske napade, a znatno rijeđe neku drugu glavobolju (npr. tenzionu glavobolju)
2) migrenske glavobolje često imaju različite simptome koji prethode pojavi glavobolje, te prepoznavanje istih Vam može pomoći u razlikovanju migrene od drugih vrsta glavobolja.

Najbolji način prevencije ove faze napada je agresivno i pravovremeno tretiranje akutnog migrenskog napada.
Ukoliko koristite lijekove za rano prekidanje akutnog napada migrene, onda je bitno da znate da se njegova efikasnost mjeri brzinom kojom taj lijek postiže efikasne koncentracije u krvi, te nisu svi lijekovi namijenjeni ovoj svrsi jednako efikasni. Takođe, morate zapamtiti, vrijeme uzimanja terapije je ključno u efikasnom zaustavljanju pojedinačnog napada, tu činjenicu je nemoguće prenaglasiti!

Tri Aspirina i kofeinski napitak, uzeti rano tokom napada, mogu biti efikasniji u prekidanju napada od injekcije za bolove ili triptana uzetih kasnije tokom napada, kada je glavobolja u punom zamahu.

Oralni preparati ergotamina (Nomigren) i triptana (Trecar ODT), lijekova specifično namijenjenih prekidanju akutnih napada migrene, su znatno efikasniji i konzistetniji u svom efektu ukoliko se uzmu dok je glavobolja blaga/umjerena, u poređenju sa kasnijim fazama glavobolje.

Odlaganje sa ranim uzimanjem lijekova za akutni napad migrene dovodi do nepotpunog odgovora na terapiju, produžavanja faze bolova i postdromalne faze na naredne dane, te nosi veći rizik od ranog ponavljanja glavobolje.

Zato, započnite liječenje rano !


"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled