PULMOLOGIJA

Pulmologija se bavi dijagnostikom i liječenjem plućnih bolesti. U te bolesti spadaju sve vrste upala pluća, astma, bronhitisi, tuberkuloza, emfizem pluća, plućna embolija, sarkrodioza, fibroze, manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva na pluća i maligna oboljenja unutar grudnog koša.

Hronične respiratorne bolesti, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, su treći najčešći uzrok smrti, odmah poslije kardiovaskularnih bolesti i karcinoma. Najčešće bolesti respiratornog sistema su: hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), astma, bronhitisi, karcinomi pluća i traheje, te tuberkuloza.

U našem specijalističkom centru se primjenjuju savremene dijagnostičke metode, uz pomoć modernih aparata.

 • klinički pregled sa spirometrijom
 • spirometrija sa bronhodilatatornim testom
 • klinički pregled sa analizom RTG pluća i srca
 • citološka analiza

Pulmološki pregled se preporučuje pacijentima koji imaju neko od pobrojanih zdravstvenih stanja:

 • astma
 • plućna embolija
 • akutni bronhitis
 • pneumonija
 • apces pluća
 • plućna hipertenzija

Kada je u pitanju pulmološki klinički pregled, poseban akcenat stavljamo na spirometriju pluća. Spirometrija pluća je osnovni test u procjeni funkcije pluća. Nezaobilazan je u dijagnostici i praćenju bolesti disajnih puteva, ali i niza drugih bolesti. Doktoru, pulmologu, daje uvid u postojanje opstruktivnih i/ili restriktivnih smetnji ventilacije.

Koristi se u otkrivanju i praćenju astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a), hroničnog bronhitisa, plućnog emfizema, plućne fibroze itd., kao i kod praćenja uspješnosti terapije kod bolesnika koji već boluju od pomenutih bolesti.

INDIKACIJE:

 • dijagnoza i praćenje toka liječenja astme
 • dijagnostika respiratornog oboljenja kod pacijenata sa poremećajem disanja
 • mjerenje bronhijalne reakcije kod pacijenata za koje se sumnja da imaju astmu
 • dijagnoza opstruktivnih i restriktivnih bolesti pluća
 • kontrola i praćenje toka bolesti kod respiratornih poremećaja
 • procjena radne sposobnosti kod procjena profesionalnom astmom
 • preoperativna procjena rizika za anestezije ili operativni zahvat u kardiotorakalnoj hirurgiji
 • mjerenje terapijskog odgovora tokom liječenja različitih stanja i bolesti u pulmologiji
 • dijagnostika disfunkcije glasnih žica

Radi se o neinvazivnoj dijagnostičkoj metodi kojom se procjenjuje zapremina plućnog vazdušnog prostora i protok vazduha kroz disajne puteve. Spirometrija je veoma bitan test za procjenu rada pluća, a za pacijenta je potpuno bezbolan, brz i nije naporan.

Pulmološku ambulantu u našoj klinici vodi dr Maja Latinčić, specijalista pulmologije.


Pulmologija

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled