DJEČIJA NEUROLOGIJA

Otkrivanje smetnji u normalnom razvoju djeteta i rano prepoznavanje neuroloških simptoma oblasti su rada dečije neurologije. Neurološki pregled dece se izvodi pažljivo i u formi igre. Pregled je usmjeren na ispitivanje funkcije mozga, kičmene moždine i perifernih nerava i ponašanja djeteta.

Konsultativni pregled dječijeg neurologa/epileptologa potreban je u slučaju:

 • konvulzija (u toku povišene temperature - fras)
 • epilepsije (padavice)
 • neepileptičnih paroksizmalnih poremećaja
 • cerebrovaskularnih poremećaja - glavobolja, vrtoglavica
 • demijalinizacionih poremećaja
 • neuromišićnih bolesti
 • usporenog psihomotornog razvoja
 • poremećaja spavanja
 • poremećaja pažnje (ADHD)
 • postoperativnog liječenja djece sa tumorima CNS-a
 • autizma

EEG je najčešće upotrebljavana dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrijednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna i jednostavna.

Ambulantu dječije neurologije, u našoj klinici, vodi dr Jelena Bera, prvi dječiji neurolog u RS. Zaposlena je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović. Dr Bera je specijalizaciju završila u Institutu za dječiju neurologiju i psihijatriju Kliničog Centra Srbije.

Prvenstveno se bavi neurološkim oboljenjima kod djece, glavoboljama, epilepsijama, te mišićnim bolestima.

Zajedno sa dr Mavijom, dr Bera učestvuje i u radu Centra za glavobolje gdje obavlja preglede djece sa glavoboljama.


Dječija neurologija

Jelena Bera dr spec. dječije neurolog Zakažite pregled
"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled