NEUROLOGIJA

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem poremećaja nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem simptoma i znakova prouzrokovanih patološkim procesima u nervnom sistemu ili poremećajima u funkcionisanju nervnog sistema.

Predmet interesovanja neurologa je centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), ali i strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Neurolog dijagnostifikuje, prati i liječi niz različitih stanja i bolesti, a neki od najčešćih su glavobolje (migrena), vrtoglavice, moždani udari, poremećaji pamćenja (Alchajmerova bolest), Parkinsonova bolest, multipla skleroza i epilepsije.

Poseban aspekt neurološkog liječenja je prepoznavanje i liječenje različitih bolnih stanja. U specijalističkom centru “Alivia”, možemo se pohvaliti prvim Centrom za glavobolje u državi.

Centar za glavobolje podrazumijeva da na jednom mjestu možete doži do dijagnoze svih oblika glavobolje, kao i najsavremenijih savjeta o liječenju različitih poremećaja iz oblasti glavobolja.

Posebno je treba naglasiti uvođenje novih metoda u liječenju glavobolja kao što su terapija botulinskim toksinom u prevenciji migrene, sfenopalatinalne blokade, blokade okcipitalnih nerava i liječenje pacijenata u “infuzionom centru” u kome pacijenti sa teškim hroničnim glavoboljama, dolaze na redovne infuzione tretmane u definisanom periodu, kako bi se riješili upornih glavobolja.

U sklopu infuzionog centra sprovodimo  i program detoksikacije pacijenata sa glavoboljom zbog prekomjerne upotrebe analgetika, koja zahtijeva specifičan tretman infuzionim rastvorima, blokadama i kortikosteroidima kako bi se pacijenti koji prekomjerno upotrebaljavaju analgetike skinuli sa istih i uspješno liječili od učestalih glavobolja.

Pored glavobolja, naš tim ljekara pruža usluge liječenja drugih hroničnih (neuropatskih) bolnih stanja glave, lica, vrata, kao što su postherpetična neuraglija, trigeminalna i glosofaringealna neuralgija. Pacijenti sa hroničnim bolom u leđima, jednim od najčešćih bolnih stanja u medicini, koji značajno umanjuje kvalitet života, predstavljaju poseban fokus u radu našeg tima za bol.

Periradikularna terapija bola (PRT) predstavlja aplikaciju dugodjelujućeg kortikosteroida i lokalnog anestetika u periradikularni prostor lumbalnih spinalnih nerava. indikacija za ovu vrstu terapije je akutni ili hronični bol u leđima, koji ne zahtjeva operaciju i ne može se kontrolisati medikamentoznom i/ili fizikalnom terapijom. Selekcija pacijenata se vrši detaljnim neurološkim pregledom, EMNG-om i nekom od radioloških slikovnih pretraga (CT ili MR). Intervencija je ambulantnog tipa, a procedura se izvodi na CT aparatu. Nakon injekcije i kratkog neurološkog pregleda, pacijent se opservira 20-30 minuta, te se u pratnji odrasle osobe otpušta kući, uz preporuku mirovanja i nadzora do sutra ujutru. Olakšanje bolova, kao rezultat navedne terapije, nastupa već unutar nekoliko sati od procedure. Po potrebi liječenje se može ponavljati.

KAKO IZGLEDA NEUROLOŠKI PREGLED?

Klasični pregled specijaliste neurologa obuhvata ispitivanje stanja svijesti, provjeru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), procjenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, senzibiliteta, kao i ispitivanje stajanja i hodanja, te koordinacije pokreta.

Najprostije rečeno, neurološki pregled podrazumijeva procjenu nervnog sistema pacijenta.

KADA JE POTREBAN NEUROLOŠKI PREGLED?

Ukoliko primijećujete jedan ili više navedenih simptoma, potrebno je da se konsultujete sa neurologom:

 • vrtoglavica
 • čestih ili jakih glavobolja
 • trnjenja polovine lica ili tijela
 • smetnji sa govorom i gutanjem
 • slabosti nekih od ekstremiteta (ruke i/ili noge)
 • tresu vam se ruke ili ispadaju predmeti iz ruku
 • imate otežan hod, slabost koordinacije pokreta
 • bolovi u vratu ili donjem dijelu leđa – discus hernija, spondilolisteza…
 • u slučaju da vidite duple slike

Kompletan neurološki pregled potreban je pacijentima u sljedećim slučajevima:

 • nakon bilo koje vrste trauma, saobraćajne nezgode ili pada
 • u slučaju da osoba želi da izvrši pregled neurologa zbog promjena koje osjeća na tijelu (otežan hod, bolovi u nogama, malaksalost, konfuznost, pojava epileptičnih napada…)
 • kako bi se pratilo napredovanje neurološkog oboljenja ( Parkinsonova bolest, Multipla skleroza , Alzhajmerova bolest…)

Neurološku ambulantu u našoj privatnoj klinici, vodi dr Srđan Mavija, specijalista neurologije, zaposlen u Klinici za neurologiju pri UKC RS. Dr Mavija obavlja  neurološke preglede i konsultacije iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti, oboljenja kičme i perifernih nerava i degenerativnih bolesti mozga poput Alzheimer-ove, Parkinsonove bolesti ili distonija.

Poseban aspekt njegovog angažmana je osnivanje prvog Centra za glavobolje sa multidisciplinarnim pristupom u dijagnostici i liječenju glavobolja. Posebno je potrebno naglasiti uvođenje novih metoda u liječenju glavobolja kao što su: sfenopalatinalne blokade, blokade okcipitalnih nerava, terapija botulinskim toksinom i osnivanje infuzionog centra u kome pacijenti sa najtežim hroničnim glavoboljama dolaze na redovne infuzione tretmane u definisanom periodu kako bi se riješili upornih glavobolja.


Neurologija

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled