INTERNA MEDICINA

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i nehirurškim liječenjem. Ona, u suštini, predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, liječenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organia za varenje, bubrega i sl.

Grane interne medicije su:

 • Kardiologija
 • Endokrinologija
 • Gastroenterologija
 • Reumatologija
 • Nefrologija
 • Imunologija

KAKO IZGLEDA PREGLED KOD INTERNISTE?

Doktor interne medicine, internista, dijagnozu, u početku, zasniva na anamnezi i kliničkom pregledu. Nakon anamneze i fizičkog pregleda, postavlja se diferencijalna dijagnoza ili lista potencijalnih dijagnoza koje odgovaraju postojećim simptomima, a do kojih internista dolazi kroz razgovor sa pacijentom.

Ukoliko pacijent dolazi na neki od kontrolnih pregleda, poželjno je da ponese i ranije tražene i urađene nalaze.

Dakle, internistički pregled podrazumijeva:

 • Anamnezu, detaljan razgovor sa pacijentom o zdravstvenom stanju, klinički pregled
 • Mjerenje krvnog pritiska
 • EKG
 • Određivanje i korigovanje faktora rizika za nastanak bolesti srca i malignih oboljenja
 • Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
 • Eventualno predlaganje dopunskih ispitivanja

U specijalističkom centru Alivia, pacijentima nudimo i specijalističke i ultrazvučne preglede, kao i kompletne laboratorijske usluge.

Svi pregledi u ambulanti interne medicine obavljaju se na najsavremenijim dijagnostičkim aparatima, na kojima rade iskusni i visokostručno obrazovani ljekari.


Infektologija

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled