INFEKTOLOGIJA

Infektologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem zaraznih bolesti izazvanih virusima, bakterijama, parazitima i gljivicama. Infektolozi danas učestvuju i u liječenju bolesti bubrega (urinarnih infekcija), upala uha, infekcija očiju, u saradnji sa kolegama odgovarajućih specijalnosti koji poznaju anatomiju određenih organa, ali ne i uzročnike infekcija.

Infektivne bolesti, oduvijek predstavljaju pošasti koje ciklično haraju svjetskom populacijom i uzrokuju oboljenja i smrtnost najvećih razmjera. Poslednja takva, Covid-19 pandemija, i dalje je aktuelna. Iako mnoge od infektivnih bolesti više ne izazivaju strah od epidemija, njihovo prisustvo i dalje je značajan zdravstveni problem i zahtijeva stalni angažman infektologa (hepatitisi, AIDS/HIV, lajmska bolest, zoonoze, meningitisi/encefalitisi…).

U specijalističkom centru “Alivia” je posebna pažnja posvećena post-Covid pacijentima, koji poslije preležane koronavirusne infekcije i dalje imaju tegobe i otežano se oporavljaju od bolesti.

Među najčešće infektivne bolesti u današnje vrijeme spadaju: prehlada, hepatitisi B i C, malarija, HIV/AIDS, tuberkuloza.
Neke od vodećih zaraznih bolesti, na našem području, su respiratorne bolesti i to: upala grla izazvana streptokokama, ovčije boginje, zapaljenje pluća i šarlah.

Mnoge infektivne i neinfektivne bolesti imaju povišenu temperaturu kao jedini simptom, pa je veoma važno postaviti tačnu dijagnozu radi pravovrijemene terapije.

Zahvaljujući brzoj laboratorijskoj i drugoj dostupnoj dijagnostici, specijalista infektologije, koji radi u našoj privatnoj klinici, pravovremeno mogu da postave dijagnozu i započnu liječenje.

Infektološku ambulantu specijalističkog centra “Alivia” vodi dr Snežana Ritan, specijalista infektologije zaposlena u Klinici za zarazne bolesti UKC RS. Bavi se dijagnostikom i liječenjem pacijenata sa svim infektivnim bolestima, prije svega neuroinfekcijama, zoonozama kao i nejasnim febrilnim stanjima. Dr Ritan je poslednjih godinu dana angažovana na liječenju pacijenata sa Covid-19 infekcijama, posebno težih slučajeva koji su hospitalizovani u Klinici za infektivne bolesti.


Infektologija

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled