FIBROSCAN

PREMIJERNO NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE, FIBROSCAN U PRIVATNOJ KLINICI ALIVIA!

Od januara 2023. godine, u našem specijalističkom centru, prvi put u privatnim klinikama na tržištu BIH, možete dobiti uvid u stanje vaše jetre!

Šta je FibroScan?

Radi se o apsolutno bezbjednoj, neinvazivnoj, brzoj i pouzdanoj metodi, nalik ultrazvuku, koja služi za otkrivanje ciroze jetre, isključivanja značajne fibrose i masnoće jetre.

FibroScan metodom se može steći uvid u stanje jetre, odnosno nivo uznapredovalosti njene bolesti, što je preduslov za određivanje dalje terapije i presudan faktor u liječenju.

Pregled traje svega 10 do 15 minuta, a prednosti u odnosu na biopsiju su mnogobrojne:

  • Nema boli
  • Nema rizika od krvarenja
  • Nema rizika od povrede drugih struktura
  • Analiza se vrši na 100% većem uzorku u odnosu na biopsiju

FibroScan se preporučuje pacijentima koji:

  • Imaju ultrazvučno potvrđen nalaz masne jetre
  • Povišene transaminaze jetre (ALT, AST, GGT), bilirubine…
  • Povišene masnoće u krvi (holesterol, trigliceridi)
  • Dijabetičarima
  • Pacijenti koji konzumiraju alkohol i od ranije imate saznanja o cirozi jetre

Izuzetan značaj FibroScan metoda se najbolje vidi kod određivanja stepena masnoće i fibroze jetre, budući da se jedino ovom metodom taj stepen može decidno potvrditi. Tačan procenat masnog tkiva u jetri se određuje upotrebom CAP programa, a FibroScan je, uz magnetnu rezonancu, jedina priznata metoda za neinvazivnu kvantifikaciju prisustva masti u jetri. Ovo je jedna od najvećih prednosti FibriScan metode, budući da je prema savremenim istraživanjima, masna jetra jedan od najvećih uzročnika karcinoma jetre!

U našem specijalističkom centru, pacijentima nudimo FibroScan i FibroScan PLUS analize. U sklopu FibroScan PLUS analize, osim uvida u stanje jetre, radi se i laboratorijska analiza (18 parametara) koja bude gotova za manje od 8 minuta. Dakle, dok traje analiza jetre FibroScan metodom, laboratorijski nalazi su već završeni.


Infektologija

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled