CENTAR ZA DOJKU

U Centru za dojku se bavimo dijagnostikovanjem i liječenjem svih patoloških promjena u dojci.
Dobroćudne promjene su najčešća oboljenja dojki (80% od svih oboljenja). Iako se ne radi o malignim oboljenjima, neka od njih mogu da ukažu na povećan rizik oboljevanja od raka dojke u kasnijoj životnoj dobi. Stoga njihovo prisustvo zahtijeva poseban oprez – češće kliničke preglede i mamografsku kontrolu jednom godišnje. Pored toga, preporuka za svaku ženu je samopregled dojke.

Samopregled dojke se radi jednom mjesečno, 7 do 12 dana nakon završetka ciklusa, dok žene koje nemaju ciklus, samopregled mogu obavljati u bilo kojem periodu mjeseca. Cilj i samopregleda i redovnih pregleda dojke u ambulanti, jeste da žena što bolje upozna strukturu svojih dojki, kako bi što bolje prepoznala i potencijalno oboljenje ili promjenu na dojkama.

Većina žena se bar jednom u životu susretne sa nekim od oboljenja dojke.

Centar za dojku specijalističkog centra “Alivia” vodi dr Davor Grahovac, specijalista opšte hirurgije, koji obavlja:

  • hirurške preglede dojke
  • pregled dojke ultrazvukom
  • biopsije dojke pod kontrolom ultrazvuka
  • manje operativne zahvate u lokalnoj anesteziji.

KAKO SE VRŠI DIJAGNOSTIKA DOJKE?

  • u zavisnosti od toga šta ste primijetili na dojci i koliko imate godina
  • kakva vam je porodična anamneza?
  • kada ste rađali i da li ste dojili djecu?
  • da li ste pod nekom hormonskom terapijom?

Na osnovu odgovora na ova pitanja, doktor će odlučiti koji pregled je najbolje da se uradi, ultrazvuk ili mamografija.

Preporuka za prvi ultrazvuk je 30. godina, ako do tada nije bilo potrebe. Ukoliko postoji klinička indikacija, ultrazvuk se radi ranije.

Mamografija sa visokom sigurnošću otkriva karcinom i promjene koje nike moguće opipati i koje se ne vide na ultrazvuku ili magnetnoj rezonanci. Preporuka za prvu mamografiju je 40. godina, a ukoliko postoji klinička indikacija, mamografija se radi i ranije.

Zajedno sa redovnim ulltrazvučnim i mamografskim pregledima, samopregled dojke je važan alat u otkrivanju zloćudnih promjena dojki u što ranijoj fazi.


Centar za dojku

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu !"

Kontaktirajte nas kako biste zakazali vaš pregled

Zakažite pregled